Slava prelomljenom životu

Priča o fra Zorislavu Lajošu, utemeljitelju «Glasa koncila», izdavaču brojnih katoličkih izdanja i publikacija te vrsnom organizatoru niza važnih zbivanja Crkve u Hrvata.