Riječka majka Marija Krucifixa Kozulić

Marija Krucifiksa Kozulić utemeljiteljica je Družbe sestara Presvetog Srca Isusovog u Rijeci te socijalnih, humanitarnih i karitativnih ustanova. Njezino poslanje i djelo temelj je pokretanja postupka za proglašenje blaženicom i sveticom Katoličke crkve.