Pustood

Postoje ljudi koje svijet smatra čudnima. Iako osuđeni na patnju, oni ne mogu biti zaboravljeni. Ovaj film posvećen je srpskom slikaru Hristoforu Crniloviću, kolekcionaru i predanom istraživaču tradicijske kulture. Neobičan i neshvaćen, zaradio je nadimak Pustood.