Frankopani

Frankopani su najfabuloznija hrvatska plemićka obitelj.Njihova baština, kao jedinstvena vrijednost hrvatske kulture i identiteta, preživjela je sve do naših dana trag koje je vidljiv u njihovim gradovima i utvrdama, ostacima ili ostacima ostataka njihovih kaštela, u njihovim zadužbinama, crkvama i samostanima.