Evanđelje po Kloviću

Dokumentarni film koji priča biblijske teme kroz slike slavnoga minijaturiste Julija Klovića.